Prihláste sa do newslettra a buďte v kurze.
Karin Pecháčová

Karin Pecháčová

Flexibilná, priateľská a zodpovedná lektorka, ktorá v roku 2023 ukončila štúdium prekladateľstva a tlmočníctva v kombinácii anglický a slovenský jazyk a v tom istom roku si dokončila medzinárodný kurz CELTA. Má rada, keď má vo všetkom jasný systém. Snaží sa svojich študentov učiť priateľským spôsobom a aplikovať výučbu primárne na ich potreby a aby získané vedomosti vedeli využiť v reálnom živote. Študentov motivuje, aby hodiny brali aj ako istú formu psychohygieny. Preferuje kvalitu na úkor kvantity a dôležitejšie ako množstvo učiva je, aby študent učivu v prvom rade rozumel. Snaží sa študentov vnímať ako svojich kamarátov, samozrejme, vždy v medziach vzťahu lektor – študent.  Starostlivo však dbá na to, aby to bol vzťah založený na dôvere a pozitívnej motivácii, nie na báze cukor a bič, ako to mnohí poznáme zo školských lavíc. V živote sa riadi mottom: Neskúsiš –nevieš a vo voľnom čase rada číta knihy, predovšetkým detektívky alebo reportážnu literatúru.

Neviete si dať rady pri výbere správneho kurzu?

×