Prihláste sa do newslettra a buďte v kurze.
Význam testovania pre učenie sa cudzieho jazyka

Význam testovania pre učenie sa cudzieho jazyka

Správne vykonávané testovanie má jednoduchý, ale významný účel – meranie našich vedomostí a zručností. V oblasti kognitívnej vedy a psychológie existuje mnoho výskumov, ktoré ukazujú, že testovanie môže byť mimoriadne účinným spôsobom, ako zvýšiť efektívnosť učenia sa.

Prečo je testovanie cenným nástrojom pre učenie?

Predstavte si, aký by to bol pocit učiť sa niečo nové a nemusieť sa testovať. Samozrejme, niektorí by sa potešili, lebo nejednému z nás testy môžu prinášať stres. Avšak testovanie by tak nemalo byť vnímané. Práve naopak, malo by byť považované za cenný prostriedok podpory učenia.

V Kogneo sa zameriavame na efektívne učenie a kognitívny fitnes. Naším cieľom je, aby ste získavali nové vedomosti a zručnosti bez stresu a v príjemnom prostredí. Vstupné a kontrolné testy sú súčasťou tohto procesu, pretože veríme, že kvalitné testovanie je prospešné pre študentov a užitočné pre učiteľov.

Čo všetko nám testovanie uľahčí?

 1. Overenie vašich vedomostí

Výsledky vstupného testu nám umožňujú identifikovať vaše súčasné znalosti a na tomto základe plánovať postupné zdokonaľovanie. Pomáhajú nám pri vytváraní obsahu výučby, ktorý je pre vás zmysluplný a efektívny.

 1. Správne stanovené ciele

Testy nám pomáhajú pri stanovovaní realistických cieľov a prispôsobení výučby našim študentom. Chceme, aby boli vaše ciele dosiahnuteľné a reálne.

 1. Skupinová dynamika

Vstupné testy nám poskytujú informácie na zostavovanie skupín, v ktorých sú študenti s podobnými schopnosťami. Táto stratégia umožňuje vytvárať dynamické vyučovacie prostredie, kde sa študenti navzájom podporujú.

 1. Prispôsobenie obsahu vyučovacej hodiny

Na základe získaných údajov vieme prispôsobovať obsah a priebeh vyučovacej hodiny. Tieto informácie nám umožňujú lepšie reagovať na vaše potreby a zabezpečiť vám zaujímavý obsah, ktorý vás obohatí.

 1. Zlepšovanie pamäte

Pri testovaní si vybavíme naučené veci, čo posilňuje spojenia v pamäti a uľahčuje vyvolanie týchto poznatkov v budúcnosti. Testy nám prakticky zabraňujú v zabúdaní.

 1. Poskytovanie kvalitnej spätnej väzby

Spätná väzba je základom pre učiteľa aj študenta. Vstupné testy sú vynikajúcim nástrojom pre poskytovanie konštruktívnej spätnej väzby a usmerňovanie študentov v ich učebnom procese.

S testovaním je to ako s ohňom – môže byť dobrým sluhom, ale zlým pánom. Pre inšpiráciu vám prinášame ešte zopár ďalších výhod testovania:

 • vďaka testovaniu rýchlo identifikujeme medzery vo vašich znalostiach,
 • testovanie podporuje opakovanie učiva a zapamätávanie,
 • testovanie vám pomôže zorganizovať si vedomosti,
 • testovanie umožňuje lepší prenos vedomostí do nových oblastí,
 • testovanie poskytuje spätnú väzbu učiteľom,
 • správne nastavené testovanie motivuje a zefektívňuje učenie.

Na správne zaradenie do skupiny v rámci nášho Festivalu online vzdelávania sme pre vás pripravili veľmi jednoduchú úlohu, ktorej cieľom je zmapovať vaše jazykové zručnosti a zároveň sa o vás dozvedieť niečo viac. Chceme, aby intenzívny týždeň online jazykových kurzov bol pre vás nielen príjemne, ale i užitočne stráveným časom.

Vyplňte náš krátky dotazník a obratom vám zašleme e-mail s linkom na vypracovanie úlohy, ktorá je potrebná pre zaradenie do kurzov cudzích jazykov.

Neviete si dať rady pri výbere správneho kurzu?

×