Prihláste sa do newslettra a buďte v kurze.
Chceme hovoriť jazykom krajiny, ktorá nás prijala

Chceme hovoriť jazykom krajiny, ktorá nás prijala

V spolupráci s organizáciou Ja Slovensko, n.o organizujeme v priestoroch The Bridge Café, každú stredu a pondelok prezenčné kurzy slovenského jazyka pre ľudí odídených z Ukrajiny. Boli sme zvedaví, ako sa im na kurze páči, čo ich motivuje k učeniu slovenčiny a ako im kurzy pomáhajú v bežnom živote.

Všetky aktivity sú koordinované a lektorované ukrajinskými kolegami. Takto dokážeme pomáhať nielen účastníkom, ale aj odborníkom, ktorí prišli na Slovensko. Zároveň tým riešime problém jazykovej bariéry, obzvlášť u seniorov. To, s čím treba pomôcť predsa len najlepšie vedia samotní Ukrajinci, hovorí Klaudia Bednárová, riaditeľka Pressburg Academy.

Ak skutočne chceme pomáhať, je našou úlohou vytvárať podmienky pre ľudí, ktorí museli opustiť svoj domov.

Klaudia Bednárová

Viktória Rybanchu prišla z Odesy a spolu s kolegyňou Katerynou pre svojich krajanov organizujú kurzy kreslenia, stolové hry pre mládež, filmové večery, poradenstvo pre začínajúcich živnostníkov, ale aj workshopy, kde sa prostredníctvom dychových cvičení, ľudia zasiahnutí vojnou na Ukrajine učia zvládať úzkosť a stres. Snažíme sa, aby bol program bohatý a dával možnosti sa zapájať nielen mladým, ale aj seniorom, hovorí koordinátorka projektu Viktória.

V rámci programu prebieha aj projekt Slovenčina pre Ukrajincov, ktorý v marci 2022 úspešne spustila riaditeľka neziskovej organizácie Ja Slovensko, n.o, Eva Vargová. Záujem o kurzy slovenčiny stále rastie a noví účastníci nám neustále pribúdajú. Sme nezisková organizácia venujúca sa finančnej gramotnosti, jazyky nie sú náš odbor preto sme radi, že Pressburg Academy sa stal naším partnerom a prevzal organizačnú stránku projektu. Teší nás, že ho ďalej budeme rozvíjať spoločnými silami. V súčasnosti máme rozbehnutých desať online skupín, dve prezenčné v centre mesta a dve novootvorené skupiny v Petržalke a na zozname ľudí, ktorí na kurzy čakajú, spokojne konštatuje Eva vargová, riaditeľka Ja slovensko, n.o.

Na minulotýždňovej hodine sme preberali “výzor”

Primárnou motiváciou ovládať cudzí jazyk je dorozumieť sa v bežných životných situáciách. No, ako hovorí Kateryna, jej motiváciou je zároveň si rozšíriť okruh ľudí, komunikovať s nimi v ich rodnom jazyku, aby si dokázali vzájomne porozumieť. Jej spolužiačky Viktoria, Tatiana a Valentyna súhlasne prikyvujú a rozširujú tak základnú motiváciu ovládať jazyk o tretí a niečo úprimnejší rozmer: o snahu pochopiť, porozumieť, nadväzovať nové vzťahy, prepojiť sa s obyvateľmi krajiny, ktorá im poskytla útočisko.

Prečo ste si vybrali Slovensko a ako sa vám tu zatiaľ páči?

Teritoriálna blízkosť, bezpečnosť, pohostinná mentalita a podobný jazyk, sú atribúty, ktoré odznievajú najčastejšie, no nájdu sa aj také, z ktorých cítiť nostalgiu a clivosť za domovinou. Na Slovensku sa nám páči, no doma je doma, zhodnú sa na tom všetky opýtané dievčatá.

V akých situáciách si najčastejšie želáte ovládať slovenský jazyk?

Je zriedkavé, že ľudia v službách hovoria po anglicky, a preto hovoriť po slovensky by si priali asi v každej situácii, ale špeciálne v takých, kde je potrebné sa na niečom dohodnúť. Sú miesta, kde sa dá dohovoriť nohami aj rukami, ale napríklad v takom zamestnaní je to nereálne v potravinách, v lekárni a u lekára je jazyková bariéra citeľná asi najviac, hovorí Tatiana.

V čom vám slovenčina dá zabrať?

Slovenčina nie je jednoduchý jazyk, nie jeden cudzinec či cudzinka si posťažuje na pády, časovanie a nekonečné more našich koncoviek. Náročná je pre nás najmä správna výslovnosť, zapamätanie si niektorých slovies, podobnosť a zároveň rozdielnosť našich a slovenských slov a potom aj gramatika oboch jazykov je v mnohom dosť odlišná, posťažuje si Tatiana. Spolužiačka Valentyna dodáva, že niekedy je náročné odhadnúť, o čo v konverzácii ide a hoci človek pár slovám rozumie, celý kontext môže byť nakoniec celkom iný.

Čo vás na nej baví?

Zaujímavé je porovnávanie slov. Slovenčina má s ukrajinčinou relatívne veľa slov, ktoré majú opačný význam. Zábavné sú napríklad divadlo, jedlo, lietadlo. Tiež sa napríklad po ukrajinsky niektoré slová povedia tvrdšie. Slovenčina pre Ukrajincov používa veľa zdrobnenín, napríklad po ukrajinsky sa povie -mandaryn a u vás je to rozkošná mandarínka, smeje sa Viktória.

Aspoň máme dôvod sa zasmiať. Situácia s konfliktom v našej zemi nás veľmi trápi, a je pre nás náročné sa uvoľniť.

Viktória Rybanchuk

Sme naozaj taký pohostinní, otvorení, dobrí a priateľskí, ako sa o nás hovorí?

Ľudia sa snažia, niektorí hovoria trochu po rusky. V spoločnosti slovenských priateľov hovoríme úplne zmiešanými jazykmi, každý hovorí jazykom, ktorý pozná. Výrazy tváre a gestá sú tiež užitočné a reagujú v jazyku, ktorý považujú za jednoduchší. V obchodoch používajú najčastejšie angličtinu, niekedy ruštinu, ukrajinčinu a niekedy ruky a nohy. Pomáha nám aj Google Translate, hovorí Valentyna.

Hoci sa zdá, že miesta je málo, dobrých ľudí sa všade veľa zmestí.

Pomáha vám kurz v bežných situáciách?

Trochu mi chýba poriadok v gramatike, na začiatku nie je dostatočné vysvetlenie abecedy a potom sa ťažko učia základné frázy a slovíčka. Napriek tomu je kurz výborný a som vďačná, že mám možnosť študovať zadarmo. Osobitný rešpekt a vďaku mám k pani Zoje veľmi milej a obetavej učiteľke.

Kateryna, Kyjiv

V počiatočnom štádiu to, že učiteľ vysvetľuje všetko len po slovensky, to spôsobuje ťažkosti s pochopením gramatiky. Pozornosť sa sústreďuje na úlohu jednoducho pochopiť, čo učiteľ hovorí, takže samotná gramatika, pravidlá niekedy ustupujú do úzadia. Veľmi pekne ďakujem pani Zoji, je to neskutočná učiteľka.

Viktória, Odesa,

Mojím prianím je väčší dôraz na nácvik rozprávania na hodine. Inak je to skvelý kurz, kiež by bol častejšie a intenzívnejšie.

Tatiana, Charkov

Pani Zoji som veľmi vďačná! Za jej pochopenie, humor a chuť nám pomáhať!

Valentyna, Mukačevo

Ďakujeme JA Slovensko, n.o. za všetku pomoc, bez ktorej by sme tieto prospešné aktivity nemohli robiť. Vďaka patrí aj našim partnerom Ukraine-Slovakia SOS / SME SPOLUza podporu, Nadácii mesta Bratislava a Martinusu za dodanie učebníc slovenského jazyka.

Autor článku: Dagmar Brucková

Neviete si dať rady pri výbere správneho kurzu?

×