Prihláste sa do newslettra a buďte v kurze.

Vidieť. Počuť. Vedieť.

Poskytujeme vzdelávacie programy pre dospelých a seniorov online alebo prezenčnou formou. Naším poslaním je tvoriť možnosti, zjednodušovať prístup a robiť vzdelávanie dostupným pre každého, kto ho považuje za svoj životný štýl. Naším cieľom je prepájať aktívnych a podobne nastavených dospelých do interaktívnej, živej, učiacej sa komunity.

Sme Kogneo,

poskytujeme online a prezenčné vzdelávacie programy pre dospelých a seniorov. Chceme sa stať dostupnou platformou voľnočasového vyžitia pre ľudí, ktorí chcú tretiu dekádu svojho života prežiť plnohodnotne, v mentálnom a fyzickom zdraví.

V našich kurzoch, workshopoch a vzdelávacích programoch kladieme dôraz na individuálny prístup. Dospelí a seniori si u nás rozšíria svoje zručnosti a znalosti z rôznych oblastí, príjemne strávia svoj voľný čas a získajú príležitosti získať nových známych.

Zakladateľkou je Klaudia Bednárová, ktorá sa dlhoročne venuje nielen vytváraniu ekosystémov vzdelávania vo firmách a organizáciách, ale aj hľadaniu stratégií k efektívnemu učeniu sa a rozvoju osobnosti.

Klaudia Bednárová

Zakladateľka

Klaudia Bednárová

Kogneo tím

Celoživotné vzdelávanie je životný štýl

Klaudia

Dohliadam na to, aby práca nás všetkých do seba zapadala a posúvala našu akadémiu po strategickej stránke tým správnym smerom. Som rada, že môj tím je plný šikovných kolegov, ktorých si vysoko cením nielen po odbornej, ale aj ľudskej stránke. Mojím zámerom je vytvoriť priestor, ktorý uspokojí vašu túžbu po vzdelávaní a osobnom rozvoji.

Simona

Náplňou mojej práce je komunikácia s vami – našimi študentami. Pomáham pri zrode kurzov, workshopov a webinárov. Zastihnete ma pri organizovaní vzdelávánia, zabezpečovaní priestorov, či študijných materiálov. Mojou prioritou je, aby ste pred začatím kurzu mali pripravený priestor pre bezstarostné vzdelávanie.

Spoznajte aj našich lektorov

Naši lektori

Naši partneri

  • webnoviny-01
  • the bridge

Zabúdanie, nie je prirodzenou súčasťou startnutia

×