Prihláste sa do newslettra a buďte v kurze.
Klaudia Bednárová
KLAUDIA BEDNÁROVÁ

Klaudia Bednárová

Šarmantná lektorka, ktorá verí, že nič nie je nemožné. Presvedčí vás, ako sa dá naučiť všetko, ak tomu venujete iba 15 minút denne.

Klaudia absolvovala Pedagogickú fakultu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, odbor anglický jazyk a literatúra – pedagogika. V rokoch 2004 – 2008 koordinovala vzdelávacie programy pre Greenpeace stredná a východná Európa.

V roku 2009 založila anglické jazykové centrum the Bridge – English Language Centre. V roku 2010 sa podieľala na založení Asociácie jazykových škôl SR, ktorej sedem rokov predsedala. Venuje sa vzdelávaniu učiteľov a učiteliek angličtiny. Stála pri zrode projektov Eltforum.sk  a Slovenskej komory angličtinárov.

Je oddaná neustálemu profesionálnemu rozvoju a  hľadaniu stratégií k efektívnemu vzdelávaniu. Klaudia sa okrem toho venuje aj otázkam návratnosti investícií do vzdelávania a jeho dopadu na rast a rozvoj firiem.

Neviete si dať rady pri výbere správneho kurzu?

×