Prihláste sa do newslettra a buďte v kurze.

online

Podmienky súťaže

ŠTATÚT SÚŤAŽE Čo robíte pre svoju pamäť ? (ďalej len „Štatút“) Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti…

Čítajte ďalej
×