Prihláste sa do newslettra a buďte v kurze.
Terminológia v online a offline vzdelávaní

Terminológia v online a offline vzdelávaní

Kurz a online kurz

Kurz a online kurz

Zámer: Získavanievedomostí

Trvanie: Viac ako 6 hodín

Aktivita lektorka: vstup lektora 30%, aktivita účastníkov 60%, spätná väzba 10%.

Krátkodobá forma vzdelávania, ktorá môže byť v online alebo prezenčnej forme. V oboch formách je zameraná na získavanie vedomostí. Predstavuje komplexný vzdelávací celok spojený s rozvíjaním konkrétnych,  špecificky vymedzených zručností. Podľa počtu účastníkov môže byť kurz skupinový, alebo individuálny.

Live webinár a prednáška

Live webinár a prednáška

Zámer: šírenie informácií, vytváranie povedomia, prijímanie nových vedomostí

Trvanie: 45 – 60 minút

Aktivita lektora: vstup lektora 90%, otázky a spätná väzba 10%

Ide o krátku, jednorázovú formu vzdelávania, ktorá má informatívny charakter. Obe formy (online aj prezenčná) sú postavené na aktivite lektorov, ktorí prioritne odovzdávajú obsah a účastníci sa zapájajú iba prostredníctvom otázok. Neodporúča sa dlhšie trvanie ako 60 minút, vrátane krátkeho priestoru na otázky a odpovede.

Workshop a online workshop

Terminológia: Workshop a online workshop

Zámer: Získanie zručnosti

Trvanie: 90 – 6 hodín minút

Aktivita lektora: Účastníci aktívne tvoria, kým lektor ich sprevádza procesom, neprednáša, ale iba facilituje proces.

V oboch formátoch je zameraný na získanie zručnosti. Účastníci aktívne participujú na procese vzdelávania, ktorí spoločne aktívne tvoria. Lektor ich sprevádza procesom, neprednáša, ale facilituje proces. Pracovná skupina si vymieňa názory, navzájom ich porovnáva a hľadá optimálne riešenia na problém, ktorý je zadaný vopred. Nie je to nácvik zručností, ale ich aktívne tvorenie. Skupina si na začiatku zadefinuje pravidlá, odsúhlasí ich a lektor následne skupinu sprevádza procesom tvorby. Výsledkom workshopu je produkt.

Tréning a online tréning

Terminológia: Tréning a online tréning

Zámer: trénovanie zručností

Trvanie: 6 a viac hodín

Aktivita lektora: Úlohou trénera nie je dopredu si pripraviť riešenia, ale doviesť skupinu k tomu, aby dospela k vyriešeniu problému kapacitami, ktorými disponuje. Pomáha skupine zistiť, čo potrebujú vedieť alebo zvládnuť, aby vedeli situáciu vyriešiť. To sa dá dosiahnuť aj cez konštruktívnu spätnú väzbu, prípadne môže aj poskytovanie konštruktívnej spätnej väzby v skupine facilitovať, čím si navzájom účastníci môžu pomáhať.

Dlhodobý format vzdelávania, zameraný na aktivitu účastníkov, ktorí získavajú a trénujú zručnosť. Má za cieľ rozširovanie poznatkov, ale zároveň aj posilňovanie zručností a kompetencií. Ich uplatňovanie si vyžaduje zmenu osobného postoja, resp. vnútorných nastavení. Zmeniť správanie vyžaduje vybudovať alebo posilniť vhodné zručnosti. Tréning preto kombinuje poznatky, spôsobilosť aj osobný rast resp. pozitívnu zmenu vnútorného nastavenia.

Zámer: trénovanie zručností

Trvanie: 6 a viac hodín

Aktivita lektora: Úlohou trénera nie je dopredu si pripraviť riešenia, ale doviesť skupinu k tomu, aby dospela k vyriešeniu problému kapacitami, ktorými disponuje. Pomáha skupine zistiť, čo potrebujú vedieť alebo zvládnuť, aby vedeli situáciu vyriešiť. To sa dá dosiahnuť aj cez konštruktívnu spätnú väzbu, prípadne môže aj poskytovanie konštruktívnej spätnej väzby v skupine facilitovať, čím si navzájom účastníci môžu pomáhať.

Dlhodobý format vzdelávania, zameraný na aktivitu účastníkov, ktorí získavajú a trénujú zručnosť. Má za cieľ rozširovanie poznatkov, ale zároveň aj posilňovanie zručností a kompetencií. Ich uplatňovanie si vyžaduje zmenu osobného postoja, resp. vnútorných nastavení. Zmeniť správanie vyžaduje vybudovať alebo posilniť vhodné zručnosti. Tréning preto kombinuje poznatky, spôsobilosť aj osobný rast resp. pozitívnu zmenu vnútorného nastavenia.

Neviete si dať rady pri výbere správneho kurzu?

×