Prihláste sa do newslettra a buďte v kurze.
Interaktívny a prakticky zameraný workshop

Interaktívny a prakticky zameraný workshop

Srdečne vás pozývame na interaktívny a prakticky zameraný workshop špeciálne pre lektorov, ktorí sa venujú vzdelávaniu dospelých 55+.

Kedy: piatok, 14. júna 2024, od 9:00 – 12:00

Kde: Elpida o. p. s., Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5

Téma a obsah workshopu:

Na tomto workshope sa budeme venovať motivácii študentov a faktorom, ktoré motiváciu ovplyvňujú. Budeme diskutovať o tom, ktoré faktory sú v rukách študentov a ktoré sú tie, ktoré vieme ako lektori ovplyvniť. Teoretickým základom tohto workshopu je  motivačná teória  Sarah Mercer a Zoltana Dorneyia. Povieme si o tom, ako vylepšiť skupinovú dynamiku, ukážeme si a vyskúšame praktické cvičenia a aktivity. V závere workshopu sa budeme venovať jednotlivým úlohám učiteľa/ lektora.

Workshop bude viesť:

Andrea Záhumenská je v súčasnosti študijnou riaditeľkou v anglickom jazykovom centre The Bridge v Bratislave. Prednášala na viacerých konferenciách ELT a viedla celý rad externých školení pre učiteľov angličtiny. Andrea je držiteľkou diplomu Trinity TESOL a nedávno získala akreditáciu EMCC pre koučovanie. Je presvedčená, že učitelia môžu a skutočne menia životy študentov a že môžu mať na študentov pozitívny vplyv, ktorý sa prejavuje aj mimo triedy. Je tiež presvedčená, že učiteľské povolanie je dynamické a neustále sa vyvíjajúce a že najlepší učitelia veria v celoživotné vzdelávanie a neustále sa snažia o osobný rozvoj.

Partner podujatia:

Neviete si dať rady pri výbere správneho kurzu?

×